St. De Panoven

Meddo

De geschiedenis, restauratie en de huidige functie van het Panhoes te Meddo (gemeente Winterswijk).

 

In het verleden zijn er op diverse plaatsen in Nederland pannen- en steen-bakkerijen geweest. Bij deze bakkerijen stonden ook altijd een aantal droogschuren, waarvan er in Meddo nog één is blijven staan. Hoewel de staat van het gebouw zeer vervallen was, hebben diverse instellingen het zinvol gevonden om dit zeer waardevol cultuurhistorische element trachten te bewaren voor het nageslacht.

 

De Werkgroep Meddo’s Verleden heeft zich sterk gemaakt voor het behoud van deze droogschuur. Met het rapport “Behoud Panhoes te Meddo” van de St. Staring Instituut is de cultuurhistorische waarde van het Panhoes en zijn directe omgeving ook vastgelegd.

Na het initiatief van het Algemeen Meddo’s Belang is de St. De Panoven Meddo opgericht met als doelstelling dit gebouw te restaureren en te bewaren voor het nageslacht.

Na de restauratie is er in het Panhoes een tentoonstelling ingericht van allerlei soorten dakpannen en overige elementen die op een dak behoren.

Tevens zijn in het gebouw veel gereedschappen aanwezig, die zijn gebruikt om dakpannen te maken en er bestaat ook de mogelijkheid om te demonstreren hoe in het verleden een dakpan is gemaakt.

 

Wilt u graag Het Panhoes of de historie van de dakpan bekijken dan kunt u met ons contact opnemen, zodat we in onderling overleg een datum voor uw bezoek kunnen regelen. Voor een rondleiding of een demonstratie hebben we het minimum aantal personen op 10 gesteld.

 

Het Panhoes is niet dagelijks geopend, dus om teleurstellingen te voorkomen graag eerst contact opnemen.