St. De Panoven

Meddo

Op de bijgaande kaart is de omgeving van Het Panhoes weergegeven. Ook zijn de namen van de bijbehorende boerderijen uit het verleden aangegeven.